YENİ DÜNYA İNŞA ETMEK

Savaş ve terörün gün geçtikçe arttığı, maddi gücün her şeye üstün geldiği, insanlığın doymak bilmeyen para, hırs, güç iştahlarının kabardığı, ölümlere karşı insanların sadece izlemekle yetindiği dünyayı yeniden nasıl inşa ederim sorusuna ilk olarak “yeni doğru insanlar inşa ederdim” olarak cevap vereceğim çünkü dünyayı kötüye, sona doğru sürükleyen nasıl insanlarsa bu çözecek olan yine insanlardır. Doğru ve güzel insanlık demek doğru ve güzel dünya demektir.

Savaşın, terörün ve ölümün olmadığı bir dünya inşa ederdim ikinci olarak. Savaş; dünya için, hayat için en büyük tehdit unsurudur. Savaşla gelen acıların, gözyaşların, ölümlerin sel olduğu bu dünyada ilk olarak en büyük zararı çocuklar yani gelecekteki insanlık görecektir. Daha yeni dünyayı çocuklar savaş altında büyüyorlar. O heyecanlı ve meraklı gözleri dünyanın güzelliklerini görmeden savaş görünce çocuklardan da çok da bir şey beklemek mümkün olmuyor. Yani doğru ve güzel bir dünya için en önemli etken kalkmış oluyor.

Adaletin torpilden, rüşvetten daha ağır bastığı, para, güç, mevki, cinsiyet gözetilmeksizin herkesin eşit olduğu, medya ve sanat özgürlüğünün olduğu, dini görüşü, inancı, ideolojisi yüzünden özgürlüğü elinden alınmadığı veya öldürülmediği, farklı olanın farklı olduğu için dışlanmadığı, oyuncak bebeklerle oynayacak yaştaki kızların kucaklarında kendi bebeklerinin olmadığı, kadın özgürlüğünün kısıtlanmadığı, şiddetin görülmediği, sorunların diktatörlükle çözülmediğinin anlaşıldığı, savaştan, ölümden daha çok bilimin ve barışın konuşulduğu bir dünya inşa ederdim. Dünya bu şekilden daha yaşanılır hale gelebilirdi belki…

Yazar: MERVE KAYA

Yeterince yazar, okur ve fazlasıyla rock dinlerim.