Bilgisayarlar nasıl 0 ve 1’leri kullanarak işlem yaparlar?

Bilgisayarlar nasıl 0 ve 1’leri kullanarak işlem yaparlar?
​Hiç bilgisayarın apt@l bir makine olduğunu duymuş muydunuz ? Bir şey yaptırmak için ona tek tek komut yollamamız gerektiğini ve bu bilgisayarın sadece 0 ve 1 ’ler kullanarak bizimle iletişim kurabildiğini? Küçüklükten beri bilgisayarla haşır neşir olan kişiler bu cümleleri bir yerlerde görmüş veya duymuşlardır. Peki nasıl oluyor da o apt@l makine 0 ve 1’leri kullanarak teknolojide bize büyük katkı sağlıyor?

Bilgisayarlar binary(2’lik) sayı sistemini kullanır, yani tüm bu görüp görebileceğiniz teknoloji aslında 0 ve 1’lerin temeline dayanır. Buna makine kodu denir, yani makinenin anlayabildiği kod. Bu kodu nasıl oluyor da ekranda sayılar, yazılar, videolar, emojiler vb. olarak görüyoruz ? Bilgisayarlar transistör aracılığı ile 0 veya 1’i(binary sistemi) temsil eder. ASCII(Amerikan standart kodlama sistemi) ile yıllar önce Sayıların decimal(ondalık) sistemden char tipine dönüşü kabul edilmiştir. Örnek vermek gerekirse bu sistemde 65 sayısı “A”’ ya denk gelmektedir. Bit’ler bilgisayar dilinde 0 ve 1’i (binary) temsil etmektedir. 1 Byte = 8 Bittir. Byte 0’dan 255’e kadar olan sayıları ifade etmektedir. Bit’ler Byte’ları oluşturur. Eğer lisede matematik dersinde 2’lik sistemi 10’luk sisteme çevirdiyseniz, bu dediğimi anladınız demektir. Anlamayanlar için ufak bi google’lama işe yarayabilir.

Image for post

Günümüzde sadece ASCII sistemi kullanılmıyor, bu sistem’le toplamda yalnızca 8 bit kullanabiliyoruz. Bu sistem günümüzde daha kompleks sembolleri ifade etmek için geçerli değildir. Günümüzde daha çok Unicode karakter sistemi kullanılıyor, ASCII’ye göre daha gelişmiş ve 32 bit’e kadar kullanımı çıkabiliyor. Unicode’un genelde gördüğümüz hali UTF-8’dir. Peki biz bir emoji oluşturmak istesek bunu nasıl yaparız ?

Dünyada RGB(Red,Green,Blue) adında bir sistem daha var ve bunlar kırmızı, yeşil ve mavi rengi temsil etmek için kullanılıyor. Bu renklerin 0–255 aralığı ile çalışır ve bu aralıklarla oynayarak istediğiniz herhangi bir rengi elde edebilirsiniz. Tüm emojiler bir araya gelen piksel’lerden oluşur ve her piksel rgb rengi kullanarak 0–255 rengi aralığında oluşur. Sıra video dosyalarına geldiğinde ise bunlar fps(saniyedeki kare hızı) ile resimlerin art arta gelmesi ile oluşur. O kadar hızlı geçerler ki sabit görüntülerden oluşan bir dizi izlediğinizi fark etmezsiniz.

Özetlemek gerekirse 0 ve 1 kullanılarak her şey ifade edilebilir Sadece görüntüler değil, sesler,sıcaklıklar,nem oranı vs. Videolar resimlerden oluşuyor, resimler ise renklerden,renkler byte’lardan ibaret, Byte’lar bitlerden ibaret. Bitler ise cihazıma veya transistörlere gelen elektriğin anahtarları açıp kapatmasının sonucu ibaret.

Yazar: Bilgicantasi